Screenshot van Excel die de nummer 5 rangschikt met een dataset

Rangschik nummers op numerieke waarde met de RANK-functie van Excel

De RANK-functie rangschikt een getal in vergelijking met andere getallen in een bepaalde dataset. De rangorde heeft geen relatie met de positie van het nummer in de lijst. Hier leest u hoe u getallen rangschikt in Excel.

De instructies in dit artikel zijn van toepassing op Excel voor Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel Online, Excel voor Mac, Excel voor iPad, Excel voor iPhone en Excel voor Android.

Voorbeeld van de RANK-functie

De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van de RANK-functie in actie. Voor de reeks waarden 1,6,5,8 en 10 in rij 2 en 3 heeft het getal 5 een rangorde van:

  • 4 omdat dit het op drie na grootste getal in de lijst is (zie rij 2).
  • 2 omdat dit het op een na kleinste getal in de lijst is (zie rij 3).

Geen van beide rankings komt overeen met zijn positie als de derde waarde van beide kanten. De rangorde van een nummer komt echter overeen met de positie in een lijst als de lijst is gesorteerd om overeen te komen met de rangorde.

De RANK-functie is compatibel met alle Excel-versies. Microsoft is het echter aan het uitfaseren ten gunste van RANK.AVG en RANK.EQ. De grootte van RANK.AVG en RANK.EQ is relatief ten opzichte van andere waarden in de lijst. Als meer dan één waarde dezelfde rangorde heeft, retourneert RANK.AVG de gemiddelde rangorde en RANK.EQ de hoogste rangorde van de reeks waarden.

Syntaxis en argumenten van RANK-functie

De functiesyntaxis verwijst naar de manier waarop de functie wordt vermeld en omvat de functienaam, haakjes, kommascheidingstekens en argumenten.

De syntaxis voor de RANK-functie is:

  • Nummer is het nummer dat moet worden gerangschikt. Dit kan het werkelijke aantal zijn (zie rij 4 in het bovenstaande voorbeeld) of de celverwijzing naar de locatie van de gegevens (zie rijen 2 en 3).
  • Ref is de matrix of het bereik van celverwijzingen die verwijzen naar de lijst met getallen die moeten worden gebruikt bij het rangschikken van het argument Getal. Als er niet-numerieke waarden in het bereik voorkomen, worden deze genegeerd. In rij 5 van het voorbeeld staat nummer 5 als eerste omdat dit het grootste is van de twee nummers in de lijst.
  • Volgorde is een numerieke waarde die bepaalt of het getal argument is gerangschikt in oplopende of aflopende volgorde. Stel de volgorde in op 0 of laat deze weg om in aflopende volgorde te rangschikken. Niet-nulwaarden worden in oplopende volgorde gerangschikt.

De gegevens in het argument Ref hoeven niet in oplopende of aflopende volgorde te worden gesorteerd om de argumentwaarde Getal in die volgorde te rangschikken.

Voer RANK-functies in Excel in

Sinds Excel 2010 kan de RANK-functie niet worden ingevoerd via het dialoogvenster. In plaats daarvan moet het handmatig worden ingevoerd. Voer in dit geval in: =RANG(C2,A2:E2,0) in cel F2 van het werkblad:

Deze eenvoudige formule verwijst naar cel C2 als het nummer dat moet worden gerangschikt (eerste argument), specificeert cellen A2 tot E2 als bereik (tweede argument) en sorteert in aflopende volgorde (derde argument).

Het nummerargument5 in rij 2 tot en met 6 hebben de volgende rangorde:

  • Rij 2:Vierde. Het is het op drie na grootste aantal wanneer de Refrange in aflopende volgorde wordt gerangschikt.
  • Rij 3:Seconde. Het is het op één na kleinste getal wanneer het Ref-bereik in oplopende volgorde wordt gerangschikt.
  • Rij 4:Vierde. Het is het op drie na grootste aantal wanneer de Refrange in aflopende volgorde wordt gerangschikt.
  • Rij 5: Eerst. Het is het grootste van de twee getallen wanneer het Ref-bereik in aflopende volgorde is gerangschikt.
  • Rij 6: #Nvt. Het cijfer 5 ligt niet in het bereik A6 tot E6.

Als een lijst dubbele getallen bevat, geeft de functie beide dezelfde rangorde. Volgende nummers in de lijst worden daardoor lager gerangschikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *